NE BIBLIOTEKA U ŠKOLI, NEGO ŠKOLA U BIBLIOTECI

Arijana Alispahić, Ajdin Begić
2018 БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ  
Cilj rada je dati pregled uloge i značaja školskog bibliotekara, kako upoticanju informacijske pismenosti, tako i u cjelokupnom odgojnoobrazovnomsistemu. Cilj je upoznati značenje informacijske pismenosti kaotemelja cjeloživotnog učenja, istražiti i prepoznati informacijske potrebekorisnika školske biblioteke. Najvažnija uloga i zadatak školskog bibliotekaraje pripremiti učenika za dalje učenje, cjeloživotno učenje. Osoba pripremljenaza cjeloživotno učenje je informacijski pismena osoba, osoba
more » ... smena osoba, osoba koja zna na kojije način znanje organizovano, kako naći informacije koje su joj potrebne i kakokoristiti nađene informacije na način da i drugi mogu učiti iz njih. U radu jedat pregled primjera iz prakse i ideje za realizaciju programa poticanjainformacijske pismenosti, ne samo u školskoj biblioteci, nego u korelaciji sabilo kojim sadržajima i oblastima iz nastavnog i vannastavnog programa.
doi:10.7251/bscsr1807245a fatcat:zw5gveboenfzlpfuwo7urcqjcq