Sprawozdanie z obrad Zespołu Problemowego Pedagogika i Edukacja wobec dylematów kultury współczesnej w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka"

Agata Świdzińska
2014 Edukacja Międzykulturowa  
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był prof. dr hab. Ryszard Bera (Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS), a wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Janusz Kirenko (Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS). Obrady konferencyjne obejmowały kilka obszarów tematycznych. Równolegle na Wydziale Pedagogiki i Psychologii spotkało się dziesięć zespołów problemowych, których organizacyjne i merytoryczne przygotowanie powierzono poszczególnym Zakładom Instytutu Pedagogiki. Debaty
more » ... wa-1 Informacja ogólna i galeria zdjęć z przebiegu konferencji zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS pod adresem: http:// umcs.eu/pl/aktualnosci,59,ogolnopolska-konferencja-naukowa-wspolczesne-dylematy-pedagogiki-teoria-i-praktyka-,7876.chtm (5.01.2014).
doi:10.15804/em.2014.17 fatcat:to6h73ge2zejndeg7kanneguo4