En bekendelse, men ikke af, hvad jeg formår – Danske baptisters dåbssyn gennem to århundreder

Johannes Aakjær Steenbuch
2018 Fønix  
En bekendelse, men ikke af, hvad jeg formår Danske baptisters dåbssyn gennem to århundreder "Dåben forudsaetter således ikke, at man er nået så og så vidt i kristenlivet. Den er jo troendes dåb, dvs. dåb af sådanne, der har afskrevet gerningernes vej til frelse og modtaget Kristus. Dåben er således en bekendelse, men ikke af, hvad jeg formår. Ved dåben bekender jeg min tillid til Kristi nåde. " -Kjell Kyrø-Rasmussen 1963 Resumé Den "ene dåb" vi bekender os til er ikke vores egen dåb eller en
more » ... gen dåb eller en type dåbshandlinger, men Jesu unikke død på korset, som han jo omtaler som en "dåb". Det er i Jesu dåb og død, at vi døbes og dør med ham. Det er denne ene, universelle, men konkrete dåb, vi bekender os til i vores individuelle dåb. Der er kun én "gyldig" vanddåb i ontologisk og sakramental forstand, nemlig Jesu egen dåb i Jordan, som opfylder "al retfaerdighed", fordi den forudgriber hans og vores "dåb" og død på korset. Denne dåb er ikke er en idé, som vi skal realisere, men en historisk begivenhed, der er virkelig for os allerede, før vi bekender os til den. Indledning DEN KRISTNE DÅB STÅR TIL STADIGHED TIL DISKUSSION. For nylig satte skuespilleren og instruktøren Hella Joofs folkelige katekismus på ny gang i dåbsdebatten. Det var slående, hvor hurtigt debatten kom til at handle om, hvad der er korrekt luthersk laere, 86
doaj:57771f5c3c6446f7924c9cc1b9bc6b00 fatcat:3ycio5ufhjfqtkfcmfoc3wq7lu