ANAFILAKTIChESKIY ShOK V AKUShERSTVE

L. V Adamyan, A. Zh Bayalieva, T. E Belokrinitskaya, I. B Zabolotskikh, A. V Kulikov, K. M Lebedinskiy, T. S Musaeva, D. N Protsenko, A. V Pyregov, O. S Filippov, Z. S Khodzhaeva, K. G Shapovalov (+2 others)
2017 V F Snegirev Archives of Obstetrics and Gynecology  
doi:10.18821/2313-8726-2017-4-2-93-102 fatcat:loyxemphsvga3m4hqxyryatpl4