MANAGEMENT OF OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF NEW CHALLENGES CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

O. Gryniuk
2020 Efektyvna ekonomika  
Досліджено рекомендації іноземних консалтингових підприємств щодо забезпечення неперервності діяльності суб'єктів господарювання в умовах пандемії Covid-19. Ідентифікувано напрями забезпечення гнучкості та адаптивності системи управління нафтогазовидобувних підприємств до викликів, зумовлених пандемією Covid-19. Аргументовано доцільність перегляду сформованої стратегії розвитку підприємств, в т.ч. їх стратегічного фінансового планування, необхідність забезпечення сценарного планування
more » ... ланування діяльності нафтогазовидобувних підприємств на основі сформованої матриці ризиків. Управління людськими ресурсами в умовах пандемії Covid-19 повинно орієнтуватись як на оптимізацію структури персоналу нафтогазовидобувних підприємств, так і на забезпечення підтримки ключових співробітників та вдосконаленні системи стимулювання персоналу. Акцентовано увагу на необхідності формування плану черговості повернення працівників до нових «нормальних» умов праці з метою мінімізації ризику поширення Covid-19, обгрунтовано заходи, спрямовані на недопущення поширення Covid-19. У рамках антикризового управління аргументовано доцільність перегляду бюджетів, скорочення як капітальних вкладень, так й поточних витрат (CapEx and OpEx); аналізу сформованого реєстру проектів та ранжування їх за двома критеріями: максимізацією грошових потоків внаслідок їх реалізації та швидкістю їх завершення; відтермінування реалізації їх частини, ініціювання організаційних проектів, зокрема спрямованих на впровадження електронного документообігу та докуметообміну, посилення діджиталізації. Обгрунтовано доцільність вдосконалення сформованої моделі Мамдані-типу оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств в частині доповнення базового реєстру ризикутворюючих факторів новими ризиками та їх ризикутворюючими факторами. Встановлено, що бізнес-середовище нафтогазовидобувних підприємств в умовах пандемії Covid-19 характеризується збільшенням ризику ліквідності, забезпечення ефективної комунікації у гібридному робочому середовищі, операційних та особистісних ризиків.
doi:10.32702/2307-2105-2020.5.93 fatcat:jqru3araynha5hhuo34zhzwhgi