Experience of Expandable Metallic Stent Placement for Tracheal Stenosis
気管狭窄に対するExpandable Metallic Stentの使用経験

Takaaki Kawaguchi, Yutaka Katoh, Hiromu Kakiuchi, Takaaki Kimura, Yasuhiro Hayashi, Tadahito Saito, Takao Samukawa, Keiji Fujiwara, Junichi Yoda, Shinji Tamura, Toshihide Tabata
1993 Nihon Kikan Shokudoka Gakkai Kaiho  
doi:10.2468/jbes.44.472 fatcat:bhwui54vfjhrji54hvcjiloglq