PERFLUORODEKALİN'İN MİKROORGANİZMA BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Aizhan Kumekbaevna Mamyrbekova
2018 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi  
İnsan ve mikroorganizma sürekli bir birliktelik içinde olup pek çok değişkene bağlı olan bu çok boyutlu ilişki pozitif veya negatif birtakım çıktılara neden olabilmektedir. Tıp ve biyoteknolojideki ilerlemelere paralel olarak mikroorganizmalar insanlığın yararı için kullanılmakta ve gerek birey gerekse toplum sağlığına katkı sağlaması nedeniyle halk sağlığı açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan mikroorganizmaların amaca uygun olarak üretilebilmesi ve pek çok alan ve sektörde
more » ... ve sektörde kullanılabilmesi bilim insanlarının üzerinde durdukları önemli ve güncel bir konudur. Bu çalışmada perfluorodekalinin değişik mikroorganizma gruplarının gelişim ve büyümeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sıvı besiyerlerine gaz-transfuzyon yöntemiyle perfluorodekalin eklendiğinde % 0.2-2'lik konsantrasyonun mikroorganizma biyokütlesinde artışa neden olduğu gösterilmiştir. Biyoteknolojik işlemlerde Rhodococcus, Escherichia, Pseudomonas, Bacillus, mantarlardan Penicillium, Fusarium ve Saccharomyces kültürlerinde perfluorodekalin kullanımının mümkün olabileceği gösterilmiştir
doaj:985a1fe7dce94807a111105abe38e18f fatcat:s5li54crtvec3pfi233gvc6v7y