Ryms erfarenhetens och handlingens kontinuitet i skolan? Om Deweys kontinuitetsprincip i relation till likvärdighet och kunskap

Ninni Wahlström
2004 Utbildning & Demokrati  
Deweys kontinuitetsprincip i relation till likvärdighet och kunskap Ninni Wahlström This article sets out to discuss John Dewey's notion of the principle of continuity and what this principle means in relation to experience, action and growth. My aim is to examine if this principle can be a fruitful contribution to a discussion about how activities in school can be understood. With the help of the principle of continuity I want to open up for a wider interpretation of the concept of knowledge
more » ... an alternative to the more technical approach to knowledge that is often discussed in connection with governance by goals and results. The emphasis on openness in the principle of continuity highlights the dimensions of possibilities within the concept of knowledge. The significance of the continuity of action and experience might provide a means of regarding equivalence as a potentiality, as a willingness to continuously move on to more qualitative experiences which at the same time will lead to the unknown, to the experience beyond habit. "Ska skolan förmedla ett kulturarv genom att erbjuda eleverna ett urval klassiker eller ska skolan skapa läsare genom att erbjuda populärlitteratur?" Frågan ställdes på sin spets i en diskussion mellan två barnboksexperter på Dagens Nyheters kultursida (Olsson 2003) men kan också användas för att belysa den ständiga frågan om vad skolan egentligen ska syssla med. Lära ut, menar de som betonar aspekten på kulturreproduktion. Lära in, säger andra som ser kunskapen som information som ska komma till användning när den behövs. I England har politikerna tagit ett grepp om innehållet i undervisningen genom att införa de obligatoriska "literacy hours" och "numeracy hours" under i första hand de tidigare grundskoleåren. Momenten ingår som en daglig rutin för samtliga elever i primary schools och följer centralt utar-
doi:10.48059/uod.v13i1.769 fatcat:zwkwbzfl3nfffb2b36rixzebza