PRIMARY LANGUAGE IMPAIRMENT IN A CONTEXT OF MULTILINGUAL SOCIETY

Svetlana Kapalková
2017 Listy klinické logopedie  
Abstrakt Kľúčové slová bilingvizmus, špecificky narušený vývin reči, narušený vývin reči, kroslingvistický lexikálny test, naratíva, ISO804 COST projekt Key words bilinguism, Primary language impairment, language impairment, crosslinguistics lexical task, narative, ISO 804 COST project
doi:10.36833/lkl.2017.005 fatcat:5qi5ozji35ajlb7gnbudd373si