РЕЦЕНЗІЯ на монографію Я. Ю. Сазонової «Феномен страху в текстах жахів української і англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти». Харків: ХІФТ , 2018. – 344 с

О. О. Скоробогатова
2018 Zenodo  
Обстеженню будови і структури текстів жахів української й англомовної літератур, яке дотепер не було системно здійснене, присвячена монографія Ярослави Юріївни Сазонової «Феномени страху в текстах жахів української і англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти». Теоретико-методологічною базою дослідження стала лінгвістична прагматика, яка зумовила дослідницький напрям вивчення літературно-художнього світу дискурсу жахів. Основним розділам роботи передує ретельно виписаний термінологічний
more » ... й термінологічний покажчик, який безумовно необхідний читачеві: авторка розглядає страх як міждисциплінарне поняття, звертаючись до досліджень не лише з лінгвістики, а й з психології, філософії, семіотики, до філологічних розвідок різних напрямів і наукових парадигм, у кожній з яких терміни набувають свого наповнення.
doi:10.5281/zenodo.2480499 fatcat:kmfuapwyg5ae3hjb4vbnxvoog4