Zagrożenia asymetryczne w kontekście nowych technologii. Unia Europejska, Stany Zjednoczone – studium przypadku

Jolanta Cichosz
2019
Autor przedstawia aktualnie asymetryczne zagrożenia, które wpływają na globalne bezpieczeństwo. Celem artykułu jest analiza źródeł i zagrożeń asymetrycznych w kontekście nowych technologii. Cel zostanie osiągnięty zarówno poprzez analizę uwarunkowań bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wobec wyzwań i zagrożeń asymetrycznych dla państwa, jak również poprzez analizę stanu bezpieczeństwa. Teza przedstawiona w artykule brzmi następująco: nowe technologie w rękach nieuprawnionych podmiotów powodują
more » ... miotów powodują asymetryczne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa państwa w wymiarze lokalnym i globalnym. Autor dokona analizy danych w zakresie źródeł i zagrożeń asymetrycznych w cyberprzestrzeni w kontekście nowych technologii, które są istotne dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Na podstawie analizy literatury w zakresie asymetrycznych zagrożeń autor przedstawia istotne wnioski dla bezpieczeństwa państwa.
doi:10.34862/rbm.2017.2.15 fatcat:n4z2rjbzznb6bok4c2v4f3lgpe