Методика автоматизованого розрахунку радіоліній при зв'язку земною хвилею

І.Л. Костенко, В.П. Поздняк, С.М. Блащук, О.О. Казіміров, В.В. Поляцко
2021 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
В статті наведена методика автоматизованого розрахунку радіолінії при зв'язку земною хвилею у діапазонах кілометрових, гектометрових та декаметрових хвиль з метою визначення граничної дальності забезпечення радіозв'язку (радіонавігації) з заданою якістю за допомогою прикладного математичного пакету Mathcad. Відомо, що гранична дальність радіозв'язку (радіонавігації) досягається тоді, коли реальне послаблення, яке визначається поглинанням на трасі поширення, дорівнює гранично допустимому
more » ... нню, яке залежить від завадової обстановки в точці прийому, необхідної якості прийому і технічних характеристиках передавального і приймального пристроїв. Гранично допустиме послаблення на трасі визначаються, виходячи з основного рівняння радіозв'язку та умови здійснення радіозв'язку. Реальне (фактичне) послаблення сигналу на трасі поширення розраховується з урахуванням множника послаблення на будь-якій трасі. Рішення дифракційної задачі полягає в розв'язанні хвильового рівняння в сферичній системі координат при встановлені граничних умов на поверхні гладкої землі і врахуванні особливостей характеристик поля поблизу випромінювача.
doi:10.30748/nitps.2021.42.14 doaj:b9e79d357a1b4b839e7b8a50e0c640bb fatcat:slrpozbjwnhuddf6nh4p36x2ka