ASSESSMENT OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ENTEROCOCCI ISOLATED FROM DAIRY PRODUCTS OF DOMESTIC PRODUCTION IN AGRO-FOOD MARKETS

Yulia Horіuk, Viktor Horіuk, Andrii Mushynskyi
unpublished
IV Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і перспективи харчової науки та промисловості» 42 УДК 637.075 Юлія Горюк, Віктор Горюк, Андрій Мушинський Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна ОЦІНКА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕНТЕРОКОКІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДОМАШНЬОГО ВИРОБНИЦТВА НА АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ Епідеміологічна безпечність харчових продуктів як тваринного, так і рослинного походження визначається передусім за мікробіологічними показниками. В технології
more » ... ехнології виготовлення молока та молочних продуктів однією із найважливіших небезпек є ризик харчових отруєнь, що спричинені умовно-патогенними та патогенними мікроорганізмами. Особливо це стосується молока і молочних продуктів, які виготовляються з порушенням ветеринарно-санітарно-гігієнічних вимог. Саме до таких молочних продуктів відносяться молочні продукти, що надходять для реалізації на агропродовольчі ринки, процес виготовлення яких неможливо проконтролювати, а вироблена продукція практично не досліджується за показниками безпечності. Важливу і значну групу мікроорганізмів молока коров'ячого незбираного і молочних продуктів складають бактерії роду Enterococcus. Ці мікроорганізми завжди присутні в молоці і складають так звану первинну мікрофлору. Ентерококи використовують як пробіотики і вони входять до складу біологічно активних речовин. Проте останнім часом зросла важливість ентерококів в процесі формування антибіотикорезистентності даних бактерій, які здатні спричиняти захворювання у людей. Вважається, що дія підвищених температур стимулює стрес-протеїни у клітині ентерококів, внаслідок чого вони набувають підвищеної стійкості до чинників навколишнього середовища: підвищеної концентрації солей, рН, перекису водню, етанолу та інших [1]. Метою роботи було визначити та порівняти антибіотикостійкість ентерококів виділених з молока коров'ячого незбираного та сиру кисломолочного домашнього виробництва, який реалізується на агропродовольчих ринках. Матеріали і методи досліджень. Відбирання проб, доставляння їх у лабораторію проводили згідно з ДСТУ 7357:2013. Вміст ентерококів визначали на середовищі ентерококагар. До роду Enterococcus відносили кокові форми бактерій, грампозитивні, каталазонегативні, які відповідали вимогам тестів Шермана: росли у поживному бульйоні за температури + 45 °С; в середовищі з вмістом 6,5% натрію хлориду; за рН 9,6 од.; з вмістом 40% жовчі та витримували температуру 60 °С упродовж 30 хв. Подальшу видову ідентифікацію проводили за допомогою тест-системи ЕН-КОККУС тест ("ERBA-Lachema Diagnostika", Чехія). Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних препаратів проводили на середовищі Мюллер-Хінтон (НіMedia, India) диско-дифузійним способом за методом Bauer-Kirbi. Результати досліджень. За результатами проведених досліджень встановлено, що з поміж видового складу ентерококів молока коров'ячого незбираного і сиру кисломолочного, який надходить для реалізації на агропродовольчі ринки домінує вид E. faecalis, який складає 53,4 ± 4,22 та 73,4 ± 6,71% відповідно. Також наші дослідження виявили збільшення в середньому в 1,4 раза E. faecalis в кисломолочному сирі, порівняно з його вмістом у молоці, що на нашу думку пов'язане з додатковим забрудненням сиру під час технології виготовлення, зберігання та реалізації, або цей
fatcat:6q7bhwclrndqjaidrjkqns63aq