TÜRK FİNANSAL TÜKETİCİLERİN KREDİ KARTI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI

ALİCAN DEMİRCİ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye'de finansal tüketicilerin kredi kartı tercihlerine etki eden faktörleri, yapılan literatür araştırmasından elde edilen veriler ışığında açıklamaktır. Çalışmanın ilk bölümünde kredi kartının ortaya çıkışı ve gerek dünya genelinde gerekse Türkiye özelinde tarihsel gelişimi ve kilometre taşları incelenmiştir. Sonraki bölümde ise kredi kartı seçimini etkileyen faktörlere odaklanılmakta, fiyatlandırmaya bağlı olan faktörler ve fiyatlandırma dışında kalan faktörler
more » ... k iki farklı kategoride çok sayıda etken ortaya konmaktadır. Abstract The objective of this study is to provide a review of the literature on the factors affecting credit card choice among financial consumers in Turkey. The first part of the study covers the discovery of the credit cards and the milestones in their development process throughout the world and in Turkey. The following section focuses on the determinants of credit card choice and identifies a number of factors which are grouped under price-related and non-price-related categories.
doi:10.17719/jisr.20164317747 fatcat:ck55amzknjgixpxq3melco7yim