ЗМІСТ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТАЦІЙ У ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ

Mukola Babyi
2015 Psychological Prospects Journal  
Підлітковий вік характеризується науковцями як перехідний від дитинства до дорослості. Відповідно відбувається переоцінка життєвих цінностей та орієн­тирів. У цей процес задіяні макро та мікросередовище, інститути соціалі­за­ції та соціум. Від їх змісту та форм трансформації дитини у дорослого залежить спе­цифіка життєвих цінностей та орієнтацій, а саме соціального чи асоціального типу. Підлітки знаходяться перед дилемою, а тому шукають підтримки при визначенні основних життєвих орієнтирів
more » ... вих орієнтирів дорослого світу від своїх найближчих товаришів, у яких тотожні проблеми. Якщо ж у найближчого впливового ото­чення ці життєві орієнтири формуються та розвиваються у руслі асоціального бачення то з високою ймовірністю можна передбачити появу девіантної поведінки. Ретельно дослідивши рівні розвитку життєвих орієнтацій та цінностей девіантних підлітків ми виявили, що найбільш вираженими та розвинутими є індивідуалістичні цінності (цінності споживання), що відповідають першому ступеню розвитку свідомості людини – егоцентризму, який характеризує ди­тину як таку, яка потребує від оточуючих уваги, піклування, любові не відпо­ві­даючи при цьому на взаємність. Найактуальнішими для такого підлітка є позиція: «Я», «Мені», «Я сам».
doaj:b07c37b604f242efb1f763184db96a9d fatcat:b654mkdgybf2lebq26ub2dgftq