Structural and parametric data representation using the second order optimization method

Fedir G. Garashchenko, Olga S. Degtiar
2016 Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï  
Анотація. Для роботи з різного типу даними в режимі реального часу виникає потреба використовувати адаптивні підходи, що здатні налаштовувати параметри моделі у міру надходження нової інформації. Запропоновано алгоритми подання динамічних потоків даних у заданих структурах, що базуються на оптимізації певних типів нев'язок. Для побудови моделей використано метод Ньютона як ефективний через його високу збіжність. Такі підходи мають на меті коригування вектора невідомих параметрів на підставі
more » ... рів на підставі нових спостережень шляхом розв'язання систем звичайних диференціальних рівнянь. Початкові дані обрано з урахуванням оцінок, виведених на основі теорії практичної стійкості. Проведено обчислювальний експеримент, у якому порівнюються моделі, побудовані на методах оптимізації першого та другого порядків, що підтверджує доцільність використання розроблених підходів. Ключові слова: оброблення даних, структурно-параметрична оптимізація, градієнтні методи, метод Ньютона, збіжність, динамічна модель.
doi:10.20535/srit.2308-8893.2016.4.07 fatcat:5hdhyx5xsbdqpcbq3fl4j3qy7i