Doświadczenie religijne a epistemologia (Recenzja książki: Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, red. J. Dobieszewski, S. Krajewski, J. Mach, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, s. 478)

Tomasz Laskowski, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
2022 Edukacja Filozoficzna  
Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej pod redakcją Janusza Dobieszewskiego, Stanisława Krajewskiego i Jakuba Macha to publikacja zbiorowa poświęcona niszowej na polskim gruncie, choć istotnej dla filozofii religii tematyce poznawczych aspektów doświadczenia religijnego. Po części jest owocem zorganizowanej w 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowej konferencji "Epistemologia doświadczenia religijnego", aczkolwiek nie odgrywa
more » ... roli tomu pokonferencyjnego. Pozycja została podzielona na cztery części. Pierwsza z nich to swoisty przekrój problematyki doświadczenia religijnego z jej zagadnieniami historycznymi oraz merytorycznymi. Dwie kolejne zawierają teksty bezpośrednio przynależące do badań nad tytułowymi kręgami -najpierw rosyjskim, a następnie żydowskim. Na część ostatnią składają się dwie prace peryferyjne, zahaczające jednak o tematykę źródłową. Należy przy tym zaznaczyć, że mimo pozornego, widocznego już w tytule, zawężenia dziedziny badań Epistemologia... zawiera liczne poboczne, choć odniesione do centralnej problematyki, rozważania ontologiczne, aksjologiczne, antropologiczne oraz przynależące do historii filozofii, a nawet literaturoznawstwa. Mnogości zawartych w tomie zagadnień szczegółowych nie sposób poruszyć w satysfakcjonujący sposób w jednym tekście, toteż niniejsza recenzja zosta-Doświadczenie religijne a epistemologia Recenzja książki: Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, red.
doi:10.14394/edufil.2022.0012 fatcat:qquvfx2sgveeheqkd32e5ni52m