Continuous assurance: het eeuwige talent?

Roger Dassen
2003 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het onderwerp 'continuous assurance' staat al geruime tijd op de strategische agenda van wetenschappers en praktijkmensen. De assurance-droom van velen, waarbij bedrijven op een website een dagelijkse, continu gecontroleerde, dataset beschikbaar stellen voor beleggers en andere 'stakeholders', is in dit verband illustratief. In dit artikel wordt met name aandacht gegeven aan de vraag- en aanbodaspecten van continuous reporting en assurance. Aan de vraagzijde zal in dit verband worden gekeken
more » ... r de waarde van 'continue' informatie vanuit economisch en gedragswetenschappelijk perspectief. Aan de aanbodzijde zal worden beschouwd of het verstrekken van dergelijke informatie economisch relevant is voor verschaffers, en welke mogelijke beletsels zij zien. Ook zal kort worden ingegaan op de technologische aspecten rondom continuous reporting en assurance.
doi:10.5117/mab.77.16289 fatcat:257n7iybsvhg5odq3wkfyt3z3u