Mitral valve replacement for severe mitral regurgitation produced by percutaneous transvenous mitral valvuloplasty
臨床 経皮的僧帽弁形成術に起因した僧帽弁閉鎖不全に対する僧帽弁置換術の経験

Shigefumi Suehiro, Yoshihiro Shimizu, Kouji Kitai, Hideki Yao, Kazushige Inoue, Shujiro Kubori, Shigeru Saitoh, Hidekazu Arai, Osamu Tojo, Toshio Mochizuki
1989 Shinzo  
Mitral valve replacement for severe mitral regurgitation produced by percutaneous transvenous mitral valvulopla,sty
doi:10.11281/shinzo1969.21.10_1190 fatcat:co3whacbjnaohnepmtquyu7slq