TEL/AML1 Fusion Gene in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in Southern Taiwan

Pei-Chin Lin, Tai-Tsung Chang, Shiu-Ru Lin, Shyh-Shin Chiou, Ren-Chin Jang, Jiunn-Ming Sheen
2008 Kaohsiung Journal of Medical Sciences  
doi:10.1016/s1607-551x(08)70155-4 pmid:18635414 fatcat:dbd7f4s3cjgp3c72jxxhsb6p7a