Helminthiasis of the gastric wall after laparoscopic sleeve resection in patients with morbid obesity

V. S. Samoilov, V. V. Strizheletskiy, V. L. Lobanov
2017 Endoskopicheskaya khirurgiya  
doi:10.17116/endoskop201723247-49 fatcat:jnjx56mtlrdyzioohawveytmry