Zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego – wybrane aspekty

Oksana Seroka-Stolka, Joanna Gajda
2015 Gospodarka w praktyce i teorii/ Economy in Practice and Theory  
this article describes the specific environment of the functioning of coal mining companies and the role of the natural environment in their existence. The most important types of impacts of coal mining companies on the natural environment is discussed in the following section. The implementation of an environmental management system in coal mining enterprises according to ISO14001 is based, in the first phase, on planning, and its essential element is an assessment of the environmental
more » ... A procedure for the identification of environmental aspects according to ISO 14001 in coal mining companies is proposed. Wstęp Kraje wysokorozwinięte, a wśród nich kraje Unii Europejskiej wypracowały wiele wymogów nakładających konieczność przestrzegania szeregu zobowiązań środowiskowych, którym aby sprostać koniecznym stało się wdrożenie unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej. Przemysł wydobywczy, którego działalność w dużym stopniu ingeruje w środowisko przyrodnicze a działalność opiera się na eksploatacji zasobów nieodnawialnych, został zmuszony do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Poprawa zarządzania organizacją w przedsiębiorstwach węgla kamiennego, przy
doi:10.18778/1429-3730.39.01 fatcat:fbdkmnb6mrby7bbl3pfof4ht44