Egy stratégiai szintű hadijáték előkészítésének és levezetésének tapasztalatai

Zoltán Harangi-Tóth
2020 Honvédségi Szemle  
2020 márciusának első hetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egy új, kísérleti jellegű gyakorlat helyszíne volt: a Felsőfokú Vezetőképző Intézet (FVI) hallgatói és érintett oktatói állománya egy olyan (katonai) stratégiai tervezéssel és vezetéssel kapcso-latos foglalkozáson vettek részt, amelynek alapját egy kereskedelmi forgalomban kapható hadijáték, a Next War: Poland képezte. A foglalkozás előkészítése és levezetése különbözött a hagyományos gyakorlatokon megszo-kottaktól, s célja a
more » ... taktól, s célja a jelenleg az egyetemen futó, főleg elméleti kutatások gyakorlatba történő átültetésének és gyakorlati hasznának vizsgálata volt. Jelen publikációban a gyakorlat vezetőségének egyik tagja osztja meg tapasztalatait és ismerteti a résztvevőkkel közösen elvégzett kiértékelés során született eredményeket. A tanulmány szándéka egy szakmai vitákkal szegélyezett folyamat elindítása, amely a Magyar Honvédségben már most is (részben) meglévő hadijátékos tapasztalatra és tudásbázisra épül, s amelynek végeredményeképp a most alkalmazott egyéb tervezési és értékelési eljárásokkal kiegészített, a modern angolszász hadijátékokkal egyenértékű módszertan jöhet létre.
doi:10.35926/10.35926/hsz.2020.5.6 fatcat:3j5rzjh6ebg3bmpcqcxz3cuyje