Recent progress in nanotechnology for cancer therapy

Mu-Fei Tang, Lei Lei, Sheng-Rong Guo, Wen-Lin Huang
2010 Chinese Journal of Cancer  
doi:10.5732/cjc.010.10075 fatcat:eukzfaqnijfr7labpvcarj7hsm