Історично-правові аспекти протидії насильству в сім'ї

І. О. Ієрусалімов, О. І. Литвинчук, В. І. Ієрусалимов
2019 Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»  
Статтю присвячено дослідженню історично-правових аспектів протидії насильства в сім'ї. У роботі розкрито причини виникнення насильства в сім'ї, які знаходяться в історичній, культурній та соціальній площині.Надано детальну хронологію розвитку боротьби за права жінок та протидії домашньому насильству на рівні ООН, включаючи перелік конференцій та системоутворюючих документів. Проведено аналіз міжнародних угод, які знайшли своє відображення в українському законодавстві, як на рівні законів, так і підзаконних нормативно-правових актів.
doi:10.33766/2524-0323.86.269-281 fatcat:eir7qrvwyff3pmsvagyqdh2m6y