Foucault. De denker, de mens

Rob Devos
2011 De Uil van Minerva  
Paul Veyne, Foucault. De denker, de mens, Kampen-Antwerpen, Klement-Pelckmans, 2010, 200 pp., € 24.95 ISBN 978 90 8687 066 0 Aan het begin van L 'usage des plaisirs bedankt Foucault uitdrukkelijk de historicus Paul-Marie Veyne. Veyne weet wat het zoeken naar waarheid betekent, maar beseft ook in welk doolhof men verzeild raakt als men een geschiedenis van de waarheidsspelen wil schrijven. Veyne is volgens Foucault een van de zeldzamen die bereid zijn het gevaar te trotseren dat het vraagstuk
more » ... at het vraagstuk van de geschiedenis van de waarheid met zich mee brengt. Ook in zijn artikels, interviews en conferenties verwijst Foucault meermaals naar Veyne als een inhoudelijke en methodologische inspirator, zoals men in Dits et Ecrits kan nagaan.
doi:10.21825/uvm.v24i1.1724 fatcat:erytcbms3zdfhempzhci3sgo3i