İDARE HUKUKU BAKIMINDAN TÜRKÎYEDE KOMÜN

OSTEN Necmi
1944 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
GÎRÎŞ idare hukuku âlimlerince, idari teşkilâtta «Merkeziyet» ve «Ademi Merkeziyet» muvazeneyi temin eden iki mühim kaidedir. Devlet idaresinde birliği temin için hükümet elinde en önemli bir kuvvet olan merkeziyet, siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılır.
doi:10.1501/hukfak_0000000015 fatcat:wletzvkgwrc5piev4ct23mqiv4