Między autonomią a urzędniczymi wymaganiami. Praktyka działania tzw. ram kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Wybrane aspekty

Karolina Cyran, Olga Kurek-Ochmańska, Dominika Maj-Solarz, Andrzej Rozmus, Monika Struck-Peregończyk
2015 Studia Edukacyjne  
Cyran Karolina, Kurek-Ochmańska Olga, Maj-Solarz Dominika, Rozmus Andrzej, Struck-Peregończyk Monika, Między autonomią a urzędniczymi wymaganiami. Praktyka działania tzw. ram kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Wybrane aspekty [Between Autonomy and Clerical Requirements. How the Qualification Framework Functions at Selected European Universities. Selected Aspects]. Studia Edukacyjne nr 37, 2015, Poznań 2015, pp. 135-152. Adam Mickiewicz University Press. _________________ 1
more » ... powstał w ramach projektu "Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach kształcenia studentów", prowadzonego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, finansowanego w ramach badań statutowych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. _________________ 2 J.M. Pawlikowski, Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami KRK dla szkolnictwa wyższego, Seminarium bolońskie, http://ekspercibolonscy.org.pl/prez entacje?page=3, [dostęp
doi:10.14746/se.2015.37.9 fatcat:ukn3ljghg5bm3g4pha3gpmkski