Overview of the Rural Agrarian Landscapes and Evolution of Their Types in Lithuania

Jolanta Valčiukienė, Virginija Atkocevičienė, Daiva Juknelienė
2016 Geografija ir Edukacija  
SANTRAUKA Gyvenamųjų vietovių formas ir tipus lemia istorinės bei socialinės, ekonominės krašto sąlygos. Plėtojantis gamybiniams santykiams keitėsi ir apgyvendinimo kaime sistema. Svarbiausią vaidmenį vystantis kaimui atliko žemėvaldos ir žemėtvarkos pokyčiai. Šiuolaikinės kaimo gyvenamųjų vietovių sistemos formavosi veikiant tam tikriems ypatumams, būdingiems vienam ar kitam krašto regionui. Straipsnyje nagrinėjami penki pagrindiniai kraštovaizdžio raidos periodai, žemės reformų veiksnių įtaka
more » ... ormų veiksnių įtaka formuojantis gyvenamųjų vietovių sistemai, taip pat aptariama gyvenamųjų vietovių nykimo problema ir veiksniai, turintys įtakos esamų gyvenviečių raidai. Reikšminiai žodžiai: kaimas, vienkiemis, žemės reforma, gyvenamųjų vietovių raida, kraštovaizdis.
doi:10.15823/ge.2016.2 fatcat:ldyfnxclfvbyppfmisepd3s6na