ACTION OF TYPE IN MOTION GRAPHIC DESIGN PROCESS

Harun Turkmenoglu, Gultekin Akengin
2016 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
ÖZET Düşünce, duygu ve her türlü bilginin imgelerle aktarılması olarak ifade edilebilen, görsel ve yazılı anlatım, insanlık tarihi boyunca yaşamın birçok alanında mesaj iletim araçlarından biri olarak kullanılmıştır. Mağara duvarlarından, kil tabletlere, papirüsten, parşömen kağıtlara, tuvalden ekrana kadar birçok ortamda iletişim aracı olarak kullanılan yazı, insanoğlunun kendini ifade edebilme amaçlı üretimlerinin en başında gelmektedir.Tasarımın en önemli unsurlarından birisi, anlatımı
more » ... isi, anlatımı güçlendirici yapılar barındırmasıdır. Bu güçlendirici yapılara etkili bir şekilde yer vermesi de tasarımın anlamlandırılması ve anlamının güçlendirilmesi açısından önemlidir. Bu açıdan bakıldığında yazı; tasarıyı açıklamada, güçlendirmede oldukça etkili bir tasarım ögesidir demek yanlış olmaz. Kendi tarihi gelişimi sürecinde iletişim için kullanılan yazı, grafik tasarımda ise bu duruma ek olarak tasarımı güçlendirici şekilde leke, doku, vb. olarak da kullanılabilmektedir. Geleneksel bir yapısı bulunmasına rağmen yazı, içinde bulunduğu dönemlere, olaylara ve teknolojiye göre gelişmiştir.Günümüz teknolojileri ile en çok ele alınan kavramlardan biri de hızdır. Seri üretim şekillerinin artması paralelinde, tüketim şekilleri de değişmiş; kitleler üzerinde etkili olan ve her alanda gelişen, makineleşen, hareketlenen yapılar, olgular, sanat / tasarım üzerinde de etkili olmuştur. Bunun en etkili yansıdığı alanlardan biri de grafik tasarım ve yazıdır denilebilir. Yazının tasarımı var olan geleneksel yapısından kopmasa da günümüzde oldukça farklı, incelenmeye değer şekil ve örnekler barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; genelinde hareketli görüntü tasarımı örneklerinin eşliğinde yazı kavramına, özelinde ise tasarım anlayışı içerisinde yazının hareketine bir bakıştır.
doi:10.7816/idil-05-23-07 fatcat:fbvd3nillfdnnarkxgk2omgmea