DENİZ TİCARET HUKUKUNDA STARYANIN BAŞLAMASI

C Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y Xvi
2012 unpublished
ÖZET Starya, geminin yükleme/boşaltma limanına varması üzerine başlar. Staryanın başlayabilmesi için ayrıca, yükleme/boşaltma limanında hazırlık ihbarında da bulunmak gerekir. Hazırlık ihbarı geminin vardığını ve yükleme/boşaltmaya hazır olduğunu gösterir. Staryanın başlayabilmesi için geminin, çarter partide belirlenen yere (rıhtıma) yanaşmış olması gerekir. Bununla birlikte, çarter partilerin çoğunluğunda, taşıyan lehine klozlar konabilmektedir. Bu klozlar arasında, wipon (limanda olsun
more » ... n), wibon (rıhtıma yanaşmış olsun olmasın), time lost (rıhtım beklerken kaybolan zamanın staryadan sayılacağı) klozları bulunmaktadır. Bu klozlar gereği, gemi limana varınca, rıhtım hazır olmasa da geçerli bir hazırlık ihbarı yapılabilir ve starya süresi işlemeye başlar. ABSTRACT Laytime commence, after the vessel arrives in the loading/discharging port. Once the vessel has arrived at the place for loading and is ready to load, notice of readiness can and must be given to the charterer.
fatcat:htalatkga5dvphgkaeggawpkuq