Wykorzystanie i kontrola wojska jako przedmiot gry politycznej i obrad sejmu konwokacyjnego w dobie bezkrólewia 1764 roku

Grzegorz Szymborski
2017 Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica  
Wykorzystanie i kontrola wojska jako przedmiot gry politycznej i obrad sejmu konwokacyjnego w dobie bezkrólewia 1764 roku Streszczenie: Artykuł ma na celu wskazanie zagadnień związanych z obronnością i stanem wojska w okresie bezkrólewia 1764 r. oraz jego politycznymi następstwami prowadzącymi do krótkotrwałej wojny domowej. Autor stara się przedstawić najważniejsze kwestie związane z wykorzystaniem wojska państwowego oraz milicji magnackich, które stoczyły walki z oddziałami rosyjskimi.
more » ... eśnie prezentuje sejmowy punkt widzenia sytuacji oraz omawia ówczesne wątpliwości prawne co do wykorzystania wojska przez hetmana wielkiego koronnego. Słowa kluczowe: wojna domowa, bezkrólewie, sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wojsko państwowe, milicja magnacka.
doi:10.18778/0208-6050.98.05 fatcat:fu4lzv6nd5gkbh4v6qzxkjiihu