СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКУ ПРАВОЗАСТОСОВНУ ПРАКТИКУ

О. Алєксєєва
2020 МІЖГАЛУЗЕВІ ДИСПУТИ: ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - ТОМ 2   unpublished
Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень ♦ Том 2 122 4. Гетманцев, О. В. (2013) Звернення судових рішень до виконання в системі цивільного судочинства.
doi:10.36074/10.07.2020.v2.22 fatcat:ypgwqt3cundw7ahvhdixd4peyi