HACI BEKTAŞ VELİ'NİN DİN ANLAYIŞINDA MEZHEPLER ÜSTÜ YAKLAŞIM

Ahmet BAĞLIOĞLU
2021 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Halkın siyasi ve iktisadi buhranlardan bunaldığı bir dönemde Anadolu'ya gelen, Hoca Ahmet Yesevi'nin çizgisini takip eden Hacı Bektaş Veli Türk toplumuna ve diğer halklara umut aşılayarak bölgede dinî ve ahlâkî eğitimin gelişmesine dirlik ve birliğin sağlanmasına çaba sarf etmiştir. Hoca Ahmet Yesevi'nin dini, ahlaki ve fikri tohumlarını Anadolu'da yeşerten Hacı Bektaş Velî, akıl, iman ve ahlakı bütünleştiren din anlayışı ile Türk Milletinin gönlüne girmiş ve onlara önderlik etmiş Anadolu
more » ... rindendir. Hacı Bektaş Veli, temel ahlaki değerlerden olan vicdan, hoşgörü, adalet, misafirperverlik, sorumluluk gibi davranışları öncelemenin yanı sıra toplumun gelenek-göreneklerine uygun bir din anlayışı yerleştirmeye çalışmıştır. Bunu yaparken İslam'ın kök değerleri olan tevhit, nübüvvet ve ahiret inancından taviz vermeden ibadet dili olarak da Türkçeyi seçerek Mili kimliğin inşasına da katkı sağlamıştır. Hacı Bektaş Veli'nin din anlayışındaki mezhepler üstü yaklaşımının genç nesillere aktarılması ve dinikültürel hayatımıza bunun örnek teşkil etmesi sağlıklı din anlayışına ve milli birlik ve bütünlüğün oluşmasına katkı sağlayacaktır.
doi:10.21054/deuifd.1051847 fatcat:x7ex5pmjw5fjhdtguh2ivfckpy