Rzeki w narracji historycznej. Uwagi na marginesie książki Piotra Piętkowskiego Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku, Wrocław 2017

Jacek Woźny
2022
doi:10.34767/th.2018.04.08 fatcat:bqho47bdz5ey3o5v2xyd5pcasa