Diyarbakır İli Koyunculuğun Mevcut Durumu

Nalan AKÇA, Mehmet BİNGÖL
2020 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Bu derlemenin amacı Diyarbakır ilinde mevcut koyunculuğunun genel durumu konusunda bilgi vermektir. Koyun yetiştiriciliği Diyarbakır ili için hem sosyoekonomik hem de istihdam sağlamak açısından son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda Güneydoğu Anadolu koyunculuğuna genel bir bakış çerçevesinde ilin topoğrafik ve iklim özellikleri, bitki örtüsü, koyun varlığı, işletmelerin genel özellikleri ve üretim biçimi irdelenmiştir. Mera ve yaylada otlatma dışındaki yem kaynakları; tane yemler
more » ... arpa, buğday, yulaf, çavdar) , saman, anız, fabrika yemi ve silajdır. Sonuç olarak koyun yetiştiricilerinin yapısal, teknik, yetiştirme ve ürün pazarlama açısından sorunları bulunmaktadır.
doi:10.47495/okufbed.784713 fatcat:7zpfoxlekzgkxlqerj7vz6afrm