СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ

Надія Вітюк
2019 ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ФІЛОСОФСЬКІ І ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ  
У статті здійснюється аналіз провідних наукових концепцій, в яких розкрито детермінанти елек­торального вибору. Подано результати емпіричного дослідження соціально-психологічних чинників і механізмів, що визначають характер політичного волевиявлення громадян. Обґрунтовано основні психологічні умови для здійснення електоратом компетентного політичного вибору.
doi:10.15330/vpufpn.22.59-67 fatcat:tefweq24xracjeel5wqccqks74