Recorregut de recerca geològica, geoambiental i mineralògica per les comarques del Baix Llobregat i d'Anoia: des d'Olesa de Montserrat i Esparreguera, a Pierola, Piera, Vallbona i a Capellades

Josep Maria Mata Perelló, Joaquim Sanz Balagué
2013 Algeps revista de geologia  
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES -CONDICIONALS. Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l´itinerari, cal dir que en general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem demanar la màxima informació, en
more » ... a informació, en relació al estat real dels camins. En cas de trobar-se en males condicions, recomanem fer el desplaçament a peu. En aquest itinerari seguirem alguns camins d´aquestes característiques, com el d´aproximació a Pierola. En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari. BREU INTRODUCCIÓ El recorregut del present itinerari discorrerà, en la seva totalitat per una sola unitat geològica: pel Sistema Mediterrani (i més concretament, ho farà per dues de les quatre sotsunitats que el constitueixen: per la Depressió Prelitoral Catalana (per on s'iniciarà el recorregut, a Olesa de Montserrat) i per la Serralada Prelitoral Catalana (per on finalitzarà el recorregut, prop de Capellades). Així, l´itinerari s'iniciarà a la localitat d'Olesa de Montserrat d´on s´anirà cap a Esparreguera, gairebé al contacte entre la Depressió Prelitoral Catalana i la Serralada Prelitoral Catalana. Pels voltants d'aquests pobles es faran les primeres aturades. Després, en anar cap a Piera, es transitarà per la Depressió Prelitoral Catalana, on també es troba aquesta darrera població. Posteriorment, tot anant cap a Vallbona d'Anoia, s´entrarà a la Serralada Prelitoral Catalana. En aquest tram s'efectuaran diverses aturades, pels voltants de Pierola, Piera i Vallbona d´Anoia.
doi:10.5821/algeps..3225 fatcat:6bas7yo44vagpiegjsw2civk54