СПОСОБ ОТСРОЧЕННОГО УЧЕТА ЧИСЛА КОЛОНИЙ НА ЧАШКАХ ПЕТРИ

Arcadie NICOLAEV, Svetlana NICOLAEVA, Irina MAXIMOVA
2015 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte reale si ale naturii  
METODĂ DE EVIDENŢĂ AMÂNATĂ A NUMĂRULUI COLONIILOR DE MICROORGANISME ÎN CUTII PETRISe propune o metodă de evidenţă a coloniilor de microorganisme în cutii Petri prin analiza imaginilor digitale, marcarea coloniilor evidenţiate într-un program pentru crearea şi editarea desenelor Microsoft Paint şi înregistrarea numărului lor într-o fereastră Microsoft Office Excel deschisă paralel. Obţinerea imaginilor digitale permite a documenta, arhiva şi evidenţia datele în orice moment potrivit. Posedând
more » ... te avantajele aparatului pentru numărarea coloniilor în cutii Petri, metoda propusă de noi evită necesitatea de echipament special şi permite a evidenţia coloniile oricărui microorganism.THE METHOD OF DEFERRED ACCOUNTING OF COLONIES NUMBER IN PETRI DISHESA method for colony account in Petri dishes by analyzing digital images of dishes and marking of recorded colonies by means of computer graphics editor Microsoft Paint and a registration of recorded colonies number in the new open Microsoft Office Excel window is proposed. Obtaining digital images allows documentation and archivation the data and to carry out account at any desired time. Possessing all device advantages for counting colonies in Petri dishes, the method allows to avoid any other special devices for this purpose and to account any kinds of microorganism colonies.
doaj:3383cd6b48f341689d6f7b400d87acdb fatcat:pfefoebdljgufbq4c3c3rzoab4