Monitoring of dental diseases among the adult population of Stavropol krai
Мониторирование стоматологической заболеваемости среди взрослого населения Ставропольского края

Anaida Mkhitaryan, Nadezhda Agranovich
2015 Medical news of the North Caucasus  
Social medicine and public health service Оригинальные исследОвания Социальная медицина и организация здравоохранения gis-tekhnology. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Orel. 2010;4 (38):241-251. 9. Saurina O. S., Vasilyev A. A. Struktura zabolevayemosti zlokachestvennymi novoobrazovaniyami na territorii Orlovskoy oblasti. Sb. tez. Vseross. nauchno-prakt. konf. Obshchestvennoye zdorovye i zdravookhraneniye Kh-KhI veka: problemy, puti resheniya, podgotovka kadrov.
doi:10.14300/mnnc.2015.00062 fatcat:gpyzhikavfayzb54rolsorhna4