Cortodera flavimana (Waltl, 1838) ve Chlorophorus varius (Müller, 1766) (Coleoptera: Cerambycidae) Türlerinin İlk Kromozom Kayıtları

Miyase ASLANTAŞ, Atılay Yağmur OKUTANER
2019 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Türlere ait kromozom verilerinin oluşturulması ile taksonomi ve evrim gibi bilimsel alanlara ciddi katkılar sunulmaktadır. Bu nedenle türlere ait sitogenetik kayıtların oluşturulması önemlidir. Böcekler üzerine yürütülen sitogenetik çalışmalar çok kısıtlıdır. Cerambycidae, Coleopteranın tür çeşitliliği bakımından önemli familyalarından biridir. Bu çalışma ile Cerambycidae familyana ait Cortodera flavimana (Waltl, 1838) ve Chlorophorus varius (Müller, 1766) türleri çalışılmıştır. Analizler
more » ... lmıştır. Analizler sonucunda C. flavimana'nın diploit kromozom sayısı 2n=20, C. varius'un haploit kromozom sayısı n=9+Xy p olarak gözlemlenmiştir. Abstract With the chromosomal data from species, serious contribution is presented to scientific fields such as taxonomy and evolution. Therefore, it is important to create cytogenetic records. Cytogenetic studies on insects are very limited. Cerambycidae is one of the important families of coleoptera in terms of biodiversity. In this study, Cortodera flavimana (Waltl, 1838) and Chlorophorus varius (Müller, 1766) belonging to the Cerambycidae were studied karyological data. As a result of the analyzes, they were observed that diploid chromosome number of C. flavimana is 2n = 20 and haploid chromosome number of C. varius is n = 9 + Xyp.
doi:10.30910/turkjans.633566 fatcat:graqcctvzncstcsmeer35cn5l4