Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FOLIA 230 Magdalena Stoch

Uniwersytet Pedagogiczny, Im Komisji, Edukacji Narodowej, Krakowie
unpublished
Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego-na przykładzie Siły kobiet w reżyserii JR Niniejszy artykuł to case study-egzemplifikacja sposobu wykorzystania metody konsensualnego podejmowania decyzji (ang. CODM-Consensus-Oriented Decision-Making) w interpretacji filmu dokumentalnego. Przedmiotem analizy jest Siła ko-biet (tytuł oryginalny: Women are heroes), film francuskiego artysty posługującego się pseudonimem JR. Dokument został nakręcony we Francji w 2010 roku. W Polsce pokazano go po
more » ... z pierwszy trzy lata później. Film stanowi dokumentację projektu artystycznego, który polegał na foto-grafowaniu twarzy (czasem samych oczu) mieszkanek ubogich dzielnic Brazylii, Kambodży, Wietnamu, Indii i Kenii, a następnie umieszczaniu ich, już w powiększo-nym formacie, na ścianach opuszczonych budynków, w stacjach metra czy na da-chach prowizorycznie zbudowanych chat mieszkalnych. Celem projektu było nagłośnienie problemu ubóstwa i przemocy, których ko-biety (podobnie jak dzieci) doświadczają w sposób szczególny. Stanowią one bo-wiem 60% głodujących na świecie (Caparrós 2016: 33). Sytuacja ta nie jest skut-kiem klęsk żywiołowych (jak uważa się powszechnie), lecz wahań na globalnym rynku kapitalistycznym. Żywność stała się przedmiotem operacji finansowych, na których cierpią najubożsi. JR oddaje im głos. Poznajemy wdowy mieszkające w slumsach Rio de Janeiro, które straciły mężów w wyniku walk między gangami oraz w efekcie brutalności i samowoli lokalnego wojska. Aktywistki działające na terenach Kambodży i Wietnamu, walczące o możliwość edukacji dla swoich dzieci w kraju zrujnowanym przez wojnę. Mieszkanki Dehli, na co dzień doświadczające molestowania i przemocy seksualnej, a także mieszkanki kenijskiej Kibery, próbują-ce zapewnić byt swoim rodzinom. Dzięki uczestnictwu w projekcie i możliwości zabrania głosu kobiety umac-niają się w poczuciu podmiotowości i sprawczości. Możliwość opowiedzenia swo-jej historii to działanie upełnomocniające, dodające siły i odwagi. Oglądanie filmu i dyskusja o nim może pełnić podobną funkcję. Dlatego też film ten wykorzystywa-ny jest przeze mnie na zajęciach gender w kulturze, jako narzędzie edukacji anty-dyskryminacyjnej. Oglądamy go podczas spotkania, którego tematem jest problem przemocy wobec kobiet. Nie jest to jednak regułą, ponieważ przebieg interpretacji
fatcat:ntqhcmspzjgzxaxtud4evpr5yu