Subcorneal pustular dermatosis "Sneddon-Wilkinson disease": A case report

Aslı Şahin, Emine Yalçın Edgüer, Hesna Müzeyyen Astarcı, Hatice Meral Ekşioğlu
2017 Turkderm  
©Copyright 2017 by Turkish Society of Dermatology and Venereology Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology published by Galenos Yayınevi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology 2017;51:21-3 İlk kez 1956' da Sneddon ve Wilkinson tarafından tanımlanan subkorneal püstüler dermatoz (SPD), nadir, kronik, tekrarlayıcı seyirli bir dermatozdur. Sıklıkla kadınlarda ve 40-50 yaşlarda izlenir. Normal veya eritemli zeminde gruplar halinde ortaya çıkan, anüler, sirsine, serpijinöz, steril
more » ... stüllerle karakterizedir. Lezyonlar intertrijinöz alanlar, gövde ve ekstremitelerde simetrik yerleşme eğilimindedir. Etiyolojisi bilinmeyen hastalığın reaktif nötrofilik dermatoz olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, daha çok intertrijinöz yerleşimli lezyonlar şikayetiyle polikliniğimize başvuran; klinik, histopatoloji ve direkt immünfloresan inceleme sonucunda SPD tanısı konan, gamapati ve miyeloproliferatif hastalık yönünden tetkik edilip, biyopsi sonuçları beklenirken topikal mupirosin %2 merhem, %1 metilen mavisi ile 2x1 haricen boyama ve ampirik olarak oral makrolid 1 gr/gün ile tedavi edilip, biyopsi sonucu sonrasında %0,05 klobetazol-17 propiyonat, kolşisin 2x0,5 mg, dapson 100 mg/gün ile tedaviye devam ettiğimiz 71 yaşındaki bir kadın olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Subkorneal püstüler dermatoz, Sneddon-Wilkinson hastalığı, nötrofilik dermatozlar Öz Subcorneal pustular dermatosis (SPD), first described by Sneddon and Wilkinson in 1956, is rare, chronic, and relapsing dermatosis. Mostly, it affects women aged 40-50-years. It is characterized by grouped, annular, circinate, serpiginous, and sterile pustules on normal or erythematous ground. Lesions tend to involve intertriginous areas, the trunk, and extremities symmetrically. The etiology is not known; it has been suggested that it is a reactive neutrophilic dermatosis. In this report, we present a 71-year-old female who presented with lesions involving mostly intertriginous areas and received the clinical and histopathological diagnosis of SPD based on direct immunofluorescence assay. The patient was treated successfully with topical mupirocin 2% pomade, 1% blue de metylene, and oral macrolid 1 gr/day while being investigated for gammopathy and myeloproliferative diseases and waiting for biopsy results. After the biopsy results were obtained, the treatment of the patient continued with clobetasol 17-propionate 0.05%, colchium dispert 2x0.5 mg and dapsone 100 mg/day. The case was evaluated in the light of the relevant literature.
doi:10.4274/turkderm.22755 fatcat:4bryfo6hrvhuhhyiiow75atvaq