Minutes on application and amendments of forests regulation (1857)

Uros Stankovic
2013 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: У раду се износи неколико података о примени Уредбе о шумама (1857) и њеним изменама. Пажња је посвећена примени најважнијих одредби овог прописа -о крчењу шума и разграђивању забрана. Наводе се неки појединачни примери кршења Уредбе поводом којих је власт остала немоћна. Излажу се иницијативе народа за промену неких чланова Уредбе, а затим и саме измене. Оне су потом подвргнуте анализи ради утврђивања разлога због којих су усвојене. Напослетку, аутор покушава да установи зашто је
more » ... анови зашто је покушај да се Уредбом шуме боље заштите био безуспешан. Кључне речи: Уредба о шумама (1857), сеча шуме, горосеча, уништавање шуме, Светоандрејска скупштина, законодавство о шумама. I У првој половини XIX века Србија се све више насељава. Расте природни прираштај и земљу настањују досељеници из суседних предела -Црне Горе, Босне, Херцеговине, Бугарске. Новим становницима је требало обезбедити средства за живот. У ондашњим условима, најбоље такво средство је била земља. До ње се најлакше могло доћи крчењем шума. Та појава је, међутим, временом почела да поприма забрињавајуће размере. Чак и при ондашњем, ниском степену еколошке свести, диже се глас против немилосрдног сатирања шума. ----------1 Рад је резултат истраживања на пројекту "Биомедицина, заштита животне средине и право" број 179079 који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
doi:10.5937/zrpfns47-5164 fatcat:ryr63l3zuzfmdczagkb3zlvxxa