O POLJOPRIVREDNOM RJEČNIKU

Josip Ritz
unpublished
Englesko-hrvatski ili srpski i hrvatski ili srpsko-engleslci rječnik, Lihcr, Zagreb, 1973. I. Strukovni su nam rječnici prijeko potreh· ni i stoga valja pozdraviti pojavu rječnika dra J. Ritza. Ne spomenuh slučajno prijeku potrebu jer hrvatska leksikografija pojedi· nih znanosti znatno zaostaje ako se uspo· redi s poljskom, njemačkom, talijanskom, ruskom i dr. Možda bismo se m-0gli nekako s njima mjeriti kada bismo imali pedesetak takvih suvremenih rječnika! Pa ni tada ne bismo izbili ispred
more » ... mo izbili ispred njih. Iako je hrvatska leksikografija veoma stara (počinje izlas· kom Vrančićcva Dictionara 1.595) i premda je dosta rano objavljen naš pni strukovni rječnik (polovicom prošloga stoljeća), una· toč svemu tomu do danas nismo mnogo na· pravili. Ne krećemo se ništa brže negoli se napredovalo u posljednja tri desetljeća 19. stoljeća kada nastajahu u nas prvi strukov· ni rječnici. Zaradi usporedbe predočit ću sve njih iz toga razdoblja; harem ih je meni toliko poznato. To su:
fatcat:cyqqfbbahzeqjfgxfi4pm6gxoi