MULTI-STAGE MAXIMUM VARIATION SAMPLING IN HEALTH PROMOTION PROGRAMS' EVALUATION

Ancavitcu, Elena Lungu, Luminiţa Vitcu, Aurelia Marcu
2007 JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE   unpublished
Aim. The current paper presents an effective sampling method accessible to health promotion programs' evaluation fitted to get rich information about issues of central importance to the purpose of the assessment. Method. The data collection procedure is rooted in a maximum variation sampling. The sample design is based on the principle of maximum diversity, which is an extension of the statistical principle of regression towards the mean based on which instead of seeking representativeness
more » ... esentativeness through equal probability, it is sought by including a broad range of extremes. Results. The desirable sample size for our evaluation is 264 respondents. Based on this value we established the key dimensions of diversity which enable us to set up the entire sampling procedure. Conclusions. Maximum variation sampling allows that against scarcity of data to achieve considerable results which can be more representative than those gained through a random sample. Key words: health promotion, evaluation program, sampling design, sample size, maximum variation principle Rezumat. Scop. Articolul prezintă o metodă eficientă de eşantionare accesibilă în evaluarea programelor de promovarea sănătăţii în scopul obţinerii unor informaţii exhaustive asupra problemelor centrale ale acestora. Metodă. Procedura de culegere a datelor are la bază principiul variaţiei maxime, care este o generalizare a regresiei către medie pe baza căreia reperezentativitatea nu este căutată prin atribuirea de probabilităţi egale de selecţie ci prin escaladarea diversităţii. Rezultate. Volumul eşantionului stabilit pentru programul de evaluare prezentat cuprinde 264 respondenţi. Pe baza acestei valori am stabilit cele opt dimensiuni cheie care ne-au permis aplicarea tehnicii de eşantionare propusă. Concluzii. Eşantionarea pe baza principiului variaţiei maxime permite ca în anumite condiţii (lipsa unor informaţii centralizate) să se ajungă la rezultate care să caracterizeze mai bine populaţia evaluată. Cuvinte cheie: promovarea sănătăţii, program de evaluare, tehnici de eşantionare, volumul eşantionului, principiul variaţiei maxime
fatcat:cq5xsjjspnd5pbjyiuy75hphqa