Content-Centric Collaborative Edge Caching in 5G Mobile Internet

Xiaofei Wang, Tarik Taleb, Zhu Han, Shugong Xu, Victor C. M. Leung
2018 IEEE wireless communications  
doi:10.1109/mwc.2018.8403945 fatcat:yc73ggnghnfe7h4ozsak2zgncu