Quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Điển hình của công tác đối ngoại tại địa phương

Trần Đình Vũ Hải
2021 KHOA HỌC XÃ HỘI  
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, son sắt, gắn bó lâu đời. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong những năm qua được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thành phố Hồ Chí Minh coi trọng, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thiết thực với các địa phương Lào. Quan hệ này trở thành điển hình của công tác đối ngoại, ngoại vụ địa phương, góp phần vun đắp mối quan hệ
more » ... nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
doi:10.46223/hcmcoujs.soci.vi.16.2.1781.2021 fatcat:pvgwvurv6jbj5bdcogxed35k24