Fiber optic sensors for pavement evaluation [article]

Sotiris G. Nikiforou-Tasopoulos, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Ανδρέας Λοΐζος
2012
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η νέα τεχνολογία των αισθητήρων οπτικών ινών για την μέτρηση των επί τόπου παραμορφώσεων οδοστρώματος λόγω διέλευσης οχήματος, έτσι ώστε να διερευνηθεί η επί τόπου απόκριση του οδοστρώματος αλλά και να συγκριθεί με την αντίστοιχη υπολογισμένη από αναλυτικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε επί τόπου πείραμα σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου κατά το οποίο σύστημα αισθητήρων παραμόρφωσης οπτικών ινών εγκαταστάθηκε στα κρίσιμα βάθη ενός οδοστρώματος,
more » ... αποκατεστημένου με τη μέθοδο της ψυχρής ανακύκλωσης, για τη μελέτη της συμπεριφοράς του σε διαδοχικές διελεύσεις διαξονικού οχήματος. Στη συνέχεια έγινε προσομοίωση του πειράματος μέσω αναλυτικών μεθόδων με παραμέτρους των στρώσεων που προέκυψαν από επί τόπου δειγματοληπτικούς ελέγχους και περεταίρω εργαστηριακές αναλύσεις. Η εξέταση σύγκλισης των πειραματικών και των αναλυτικών τιμών των παραμορφώσεων μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του οδοστρώματος καθώς και στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της απόκρισής του υπό τα φορτία κυκλοφορίας.
doi:10.26240/heal.ntua.10846 fatcat:wxx2nnotqzaglgss55tv3qt53q