Research on Coal-Oil Slurry Injection into Blast Furnace
高炉への石炭-重油スラリー噴射の研究

Kozo MORINAGA, Kikuo TAJIMA, Keizo KUSUNO, Yosimitsu JOMOTO, Yuji KANAYAMA, Hiroshi MATSUOKA
1966 Tetsu to hagane  
doi:10.2355/tetsutohagane1955.52.2_107 fatcat:4mrst224srdfxdcflrfiskopte